Hyväksy evästeet Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa »

Asko
Asko > Verkkokauppa > Sopimusehdot

Askon verkkokaupan sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät Indoor Group Oy:n (jäljempänä ”Asko” tai "Palveluntarjoaja") asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

1.2 Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.3. Kauppa, josta tilaus on tehty, vastaa tuotteiden toimituksesta ja tilaukseen liittyvästä asiakaspalvelusta. Kauppa valikoituu toimitusosoitteen postinumeron tai Asiakkaan valitseman noutopaikan perusteella.

2. Rekisteröityminen

2.1 Asiakas luo verkkotunnukset täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen salasanan. Käyttäjätunnus = asiakkaan sähköpostiosoite. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.

2.2 Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö. Myös oikeushenkilö eli yritys voi olla Asiakas, mutta tällöin Asiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia kuten tuotteen palautusoikeutta näiden sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti. Sama koskee tilannetta, jossa Palvelusta ostettua tuotetta käytetään elinkeinotoiminnassa.

2.3 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä.

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus oman harkintansa mukaan.

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö

3.1 Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä.

4. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

4.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on osapuolia sitova.

4.2 Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla olevista tiedoista. Palveluntarjoajan tuotteet ovat tarkoitettu kotikäyttöön.

4.3 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella (pl. Ahvenanmaa). Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.

4.4 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen arvioitu toimitusaika, mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan verkkopalvelussa.

4.5 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

5. Maksutavat

5.1 Asiakas voi maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä useiden suomalaisten pankkien tarjoamana verkkomaksuna tai yleisimmillä luottokorteilla.

5.2 Paytrail Oyj toimii Palveluntarjoajan maksunvälittäjänä verkkopankkimaksuissa. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Luottokorttimaksuissa Palveluntarjoajan maksunvälittäjänä toimii Nets Oy.

6. Tilauksen peruuttaminen, tuotteiden palautusoikeus

6.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä voi tehdä yksiselitteisellä ilmoituksella esimerkiksi kirjeellä postitse/sähköpostitse tai käyttämällä peruutuslomaketta. Ilmoitus on toimitettava siihen kauppaan, josta tuote on ostettu.

6.2 Tuotteet on palautettava samaan kauppaan, josta tuotteet on ostettu, viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona Asiakas on ilmoittanut peruuttavansa tilaussopimuksen. Jos Asiakas täyttää asiakaspalautus- / peruuttamislomakkeen ja palauttaa sen tuotteiden kanssa 14 päivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta, ei erillistä peruuttamisilmoitusta tarvita. Asiakas voi palauttaa postitoimitetut tuotteet myös Postin kautta samaan kauppaan, josta tuotteet ostettiin.

6.3 Tuotteen palautusoikeutta rajoittavat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § määräykset. Räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti asiakkaan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke. Myöskään hygieniatuotteilla, joiden pakkaus on avattu, ei ole palautusoikeutta. Palvelutarjoajan verkkokaupassa tuotteen yhteydessä on maininta, kun tuotteella ei ole palautusoikeutta.

6.4 Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä pakkauksessaan ja käyttämätön. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti sekä lisäksi palautuskulu.

6.5 Palveluille ei myönnetä palautusoikeutta, jo suoritetun palvelun osalta tai mikäli palvelu on kokonaan suoritettu.

6.6 Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta on verkkopalvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.

7. Kaupan peruuttamisen vaikutukset

7.1. Palveluntarjoaja palauttaa peruutetusta tilauksesta tuotteen hinnan vähennettynä toimitus- ja palautuskuluilla, ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas vastaa peruutetun tilauksen toimitus- ja palautuskustannuksista todellisten kustannusten mukaisesti (ylimääräisiä käsittelykuluja ei veloiteta).

7.2. Suoritus palautetaan sillä maksuvälineellä, jota on käytetty alkuperäisessä liiketoimessa. Maksun palautusta ei suoriteta kaupan kassalla. Asiakkaalle ei aiheudu maksun palautuksesta kustannuksia. Maksu palautetaan viimeistään 14 päivän kuluttua, kun Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin tai kunnes Asiakas on esittänyt näyttöä siitä, että on lähettänyt tuotteet takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

7.3. Palvelujen osalta Palveluntarjoaja suorittaa palautuksen siltä osin, kun palvelua ei ole vielä toteutettu.

8. Tuotteen takuu

8.1 Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkokaupan tilausvahvistus (asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja voi vapautua takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

9. Vastuunrajoitus

9.1 Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.

9.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

10. Muut ehdot

10.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

10.2 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

10.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

10.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

10.5 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Kiellettyä on käyttää mitään robottia tai muuta laitetta taikka menetelmää tarkkailemaan Palvelun sisältöä tai käyttöä.

10.6 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella Palvelun käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

10.6 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.